CÔNG SUẤT
Xuất xứ
ỨNG DỤNG

Thiết bị đo tốc độ gió, lưu lượng gió, ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm,điểm sương